0707 29 00 55

Moss och Algbehandling På Tak & Fasad

Mossa alger och lava förstör taket med åren. När rötterna växer ner i taket eller fasaden förstör ytskiktet och vattnet tränger net i porerna. På vintern blir det då frostsprängning och förstör ytskiktet och då kortar livslängden med många år.

Durocoat-behandling passar alla typer av tak, men eftersom det dröjer 1-12 månader innan man ser resultat brukar metoden användas för tak som inte tål snabbare behandling, som exempelvis papptak, eternittak eller lertegelpannor som är känsliga för vikt.

Grön-Fri är precis som Durocoat en kemikalie som används för att få en långtidseffekt. Här bör man ta bort den mesta mossan och därefter behandla ytan. Alger försvinner normalt inom 8-14 månader och lav inom 12-24 månader. Metoden passar de flesta tak.